torsdag 31 augusti 2017

Digikoll - ny svensk öppen kursplattform för lärare

Digikoll är en ny svensk kursplattform som erbjuder öppna fortbildningskurser för lärare som vill utveckla sin digital kompetens och intergrera digitala verktyg i sin undervisning på ett pedagogiskt sätt. Just nu är alla kurser öppna och gratis för alla som skapar ett konto men längre fram kommer en del mer avancerade funktioner att introduceras mot betalning.

- Vi vänder oss till dig som utbildar andra, eller planerar att göra detta, och som använder eller vill använda IT-stöd för undervisning och lärande. Ett digitalt kollegium där du får tillgång till fortbildning och kan dela dina idéer och tankar med andra pedagoger när det passar dig.

Plattformen har redan nu ett brett sortiment kurser inom följande kategorier:
När du har loggat in har du tillgång till alla kurser, kursmaterial och övningar. Varje kurskategori innehåller flera delkurser och det finns material i varje kurs på 6 olika nivåer. När du klarar en kurs får du en badge (digitalt certifikat) men vill du bli examinerad och få ett personligt kursbevis eller få dina kunskaper validerade innan du börjar, kommer Digikoll att ta en avgift för det (läs Examination och kursbevis). Dessutom får du vara med i ett digitalt kollegium; en lärande gemenskap av professionella pedagoger som tillsammans vill lära sig mer om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning.

Digikoll på Facebook.


Inga kommentarer: