måndag 19 december 2011

Nytt nummer av tidskriften Högre Utbildning

Det senaste numret av den öppna tidskriften Högre Utbildning har just kommit ut (Vol 1 Nr 2).

- Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. 

Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.

I detta nummer bland många intressanta artiklar om pedagogik och metodik finns flera artiklar med fokus just på IT och lärande:
  • Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning. Kritiska reflektioner och ”halleluja moments" av Elinor Adenling, Johanna Olsson 
  • Kvalitetsområden för gränslöst lärande. Erfarenheter från tre benchmarkingprojekt rörande e-lärande vid Lunds universitet av Ebba Ossiannilsson 
  • Recension: Mer om nätbaserad utbildning - fördjupning och exempel av Marita Ljungqvist
Läs tidskriften.


Inga kommentarer: