onsdag 21 oktober 2015

Öppna lärresurser i Europa - ny översikt

Open Education Europa, portalen för EU-kommissionens initiativ Opening up education, har idag publicerat ett dokument som listar och kategoriserar alla samlingar öppna lärresurser (open educational resources) inom Europa (se artikeln Do you want to find a good European Repository of Open Educational Resources?). Översikten omfattar alla portaler och samlingar med öppna lärresurser, helst med Creative Commons licenser, kollaborativa produktionsinitiativ och andra stora samlingar utbildningsresurser. Fokus ligger mest på resurser för lärare i skolan hellre än i högre utbildning.

Ladda ner dokumentet European OER repositories list.

Här ser du en presentation om Open Education Europas verksamhet i stort och bilder 34-44 handlar specifikt om den nya översikten.


Inga kommentarer: