lördag 10 oktober 2015

Nitus höstkonferens, Kista 19-20 nov

Nätverket för kommunala lärcentra, Nitus, ordnar sin höstkonferens i Kista 19-20 november, i samarbete med Stockholms Universitet. Konferensen kommer att bli väldigt aktiv med många gruppdiskussioner kring lärcentras roll i framtidens utbildningslandskap.

Som inspiration kommer Gunnar Wettergren, eGovlab vid Stockholms universitet, att prata om möjligheter till samarbeten mellan lärosätet och Nitus lärcentra. Dessutom kommer German Bender, utredare på TCO och ansvarig för bl.a. den intressanta rapporten Ny kunskap för nya jobb – Eftergymnasialt utbildningsutbud för yrkesverksamma, att beskriver TCOs syn på behovet av ökad tillgång till kompetens.

Inga kommentarer: