fredag 23 oktober 2015

Europeiskt upprop för open access

Kungliga Biblioteket har skrivit under en petition tillsammans med Europas största forskningsuniversitet, League of European Research Universities (LERU), som kräver en samlad satsning på öppen vetenskaplig publicering enligt principen open access. Enligt en nyhet från KB:

Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen! Det är budskapet i det upprop för Open Access som organisationen League of European Research Universities, LERU, tagit initiativ till. Undertecknarna vill att EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet ska samarbeta med alla de brukargrupper och organ som är involverade i forskning, vetenskaplig publicering och forskningsfinansiering, för att hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering.

– Det är viktigt att vi ökar ansträngningarna för att nå öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och det är självklart att Kungl. biblioteket ställer sig bakom LERU:s upprop säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.


Läs mer i KBs artikel, KB undertecknar petition om Open Access.

Bild: CC BY-NC-SA Some rights reserved by AJC ajcann.wordpress.com

Inga kommentarer: