måndag 12 oktober 2015

Röstinmatning i Google Docs

Nu kan du tala in dina dokument i Google Docs. När du öppna ett nytt dokument väljer du bara röstfunktionen i verktygsmenyn, välj att låta programmet använda din mikrofon och så kan du börja tala in det du vill ha som text. Det kan ta lite tid att vänja funktionen vid din röst men till slut kan du bara låta datorn sköta skrivjobbet. Funktionen fungerar på många språk och kan underlätta för studenter med skrivsvårigheter. Du behöver inte installera något, funktionen är redan på plats, men du ska använda webbläsaren Chrome för att det ska fungera.

Läs mer om funktionen i en bloggpost från IKT-pedagogerna (Kalmarsunds gymnasieförbund) samt, på engelska, Google Docs Voice Typing is Here

Inga kommentarer: