torsdag 22 oktober 2015

Alla fattar utom jag - studentkampanj för bättre högskolepedagogik

SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) vill uppmärksamma behovet av höjd undervisningskvalitet inom svensk högre utbildning och därför startar kampanjen Alla fattar utom jag, enligt ett pressmeddelande. SFS ser att många lärosäten inte prioriterar pedagogisk utveckling och att all fokus läggs i stället på forskning. Bara att läraren är disputerad är ingen garanti för att de också kan undervisa. SFS menar också att dålig undervisning också leder till avhopp. De vill se en nationell satsning för att höja undervisningskvalitet, helst med en ansvarig myndighet.

Kampanjen lyfter fram tre krav:
  1. Alla lärare ska ha pedagogisk utbildning. All undervisande personal ska ha minst tio veckors utbildning i pedagogik och få fortlöpande kompetensutveckling.
  2. Alla bra lärare ska belönas. Det är dags att regeringen initierar en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem.
  3. Se till att pedagogiken utvecklas. Ge en myndighet i uppdrag att samordna högskolepedagogiska frågor och främja pedagogisk utveckling på landets lärosäten.
På sajten Alla fattar utom jag finns det intervjuer, goda exempel och möjlighet till diskussion.

Inga kommentarer: