måndag 22 september 2014

För mycket grupparbete kan hämma kreativitet

CC BY-NC-SA Some right reserved by smannion
Finns det en övertro på grupparbete inom utbildning och bör vi skapa mer utrymme för tyst reflektion? Lärare Diana Senechal från New York har skrivit en bok om detta ämne,  Republic of Noise: The Loss of Solitude in Schools and Culture, och hennes idéer lyfts fram i en artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Group work is overused in schools, and in my experience it stifles good ideas.

Hon menar att vi ser grupparbete som kreativt och demokratiskt men i många fall styrs arbetet av en dominerande gruppmedlem och de som behöver mer tid att fundera kommer aldrig till tals eller blir nonchalerade av de mer talföra medlemmarna. Många tror att klassrum med mycket diskussion och hög ljudnivå är kreativa men ofta blir resultatet lite kaotiskt.

- To make group work successful teachers have to give pupils a very specific activity to complete, otherwise things get too chaotic, and outlying ideas get shut off. Also, one group member tends to take control and the thoughts of those who are quieter or don’t fit in socially are disregarded. I’m not saying that students can’t recognise good ideas, but they don’t have the broader perspective on the subject that a teacher does.

Inga kommentarer: