fredag 26 september 2014

Kvalitet i MOOCs

Det pågår en intensiv debatt om hur hur stora öppna nätkurser (MOOCs) kan kvalitetssäkras. Vilka kriterier gäller för kurser som oftast inte har en tydlig målgrupp och som kan locka ett bret spektrum deltagare, från nybörjare till experter, med väldigt skiftande förväntningar och mål? Det senaste numret av tidskriften INNOQUAL (International Journal for Innovation and Quality in Learning) fokuserar på kvalitet i MOOCs med artiklar från forskare och lärare som har utvecklat MOOCs.

- The focus of this special issue is on MOOCs. It consists of five research papers and four practice-based papers, which together provide a useful summary of some of the state of the art of research and development of MOOCs. Quality in relation to MOOCs is a key issue and the subject of much debate.

Bland annat hittar du följande artiklar:
  • Rhizo14 – The MOOC that community built. Dave Cormier
  • The OpenupEd quality label: benchmarks for MOOCs. Jon Rosewell, Darco Jansen 
  • A new classification schema for MOOCs. Grainne Conole 
  • Academics’ Perceptions on the Quality of MOOCs: An Empirical Study. Lyndon Walker, Birgit Loch 
  • Perspectives on MOOC quality – An account of the EFQUEL MOOC Quality Project. Alastair Creelman, Ulf-Daniel Ehlers, Ebba S. I. Ossiannilsson 
Redaktörer för detta nummer är Sandra Schön (Salzburg Research) and Gráinne Conole (University of Leicester, UK). Tidskriften är open access och fritt tillgängligt i fulltext.

Inga kommentarer: