fredag 27 maj 2016

Filterbubblan växer


Begreppet filterbubbla beskrevs först av Eli Pariser 2011 (boken The filter bubble) och beskriver hur de största nätföretagen som Google, Facebook och stora mediekoncern kartlägger våra sökmönster och levererar sökresultat som de tror vi är mest intresserad av. En debattartikel av Sam Sundberg i Svenska Dagblandet, Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss, diskuterar filterbubblans konsekvenser. Genom att vi matas av nyheter och åsikter som stämmer med vår egen världsbild kan vi inbilla oss att vi tänker rätt. Alternativa tolkningar och andra synpunkter filtreras automatiskt bort och få är medvetna om detta.

- I värsta fall blir informationsbubblorna kuvöser för hat och okunnighet. För de flesta nätanvändare blir effekterna emellertid mer subtila. För den medvetne mediekonsumenten krävs det bara några knapptryckningar för att få tillgång till oöverskådliga mängder information från massor av olika källor, och det finns även tekniska hjälpmedel för att bryta sig ur sin filterbubbla.

Sundberg blickar framåt mot verktyg som kan spricka bubblan genom till exempel att störa Googles personanpassningsalgoritmer. Men problemet är att vi gillar bekräftelse och vill gärna känna att våra åsikter delas av många. En möjlig lösning är att IT-jättarna kan på något sätt granska information för sanningshalt och vetenskaplighet och se till att du får pålitligare sökresultat. Men frågan är vems sanning som ska främjas?

Inga kommentarer: