måndag 30 oktober 2017

Digital kompetens allt viktigare på arbetsmarknaden

CC0 Public domain by Burst on Pexels
Digital kompetens är en färskvara som ses som extremt viktig hos landets arbetsgivare enligt en artikel i Computer Sweden, Företag vill ha digital kompetens – men är dåliga på att internutbilda.

- I en undersökning som Capgemini gjort tillsammans med Linkedin bland 1 250 personer i nio länder räknar tre av tio med att deras kompetenser inte behövs inom ett till två år. För Sveriges del svarar 32 procent att deras nuvarande kompetens blir irrelevant inom den tidsramen och 38 procent att den är det inom fyra till fem år.

Problemet är att de flesta anställda får utveckla sin digital kompetens på egen hand och många företag saknar tillräckligt bra internutbildningar. Över hälften av de tillfrågade är villiga att byta jobb till en arbetsgivare som ordnar bättre kompetensutveckling. Nyckeln för arbetsgivarna är att kunna erbjuda relevant kompetensutveckling precis när behov uppstår, helst anpassad till individen.

Inga kommentarer: