tisdag 22 januari 2019

Konferens om källkritik i skolan

Skolporten arrangerar en konferens, Källkritik i fokus, torsdag 2 maj i Stockholm (Hotel Birger Jarl). Konferensen riktar sig mot lärare i grundskolan och gymnasiet samt skolbibliotekarier. Huvudtalarna är Nina Rung (kriminolog), Johan Waara (Uppsala universitet), Hugo Ewald (journalist, Dagens Nyheter) och Åsa Wikforss (Stockholms universitet).

Under dagen kommer följande områden att diskuteras.
  • Avslöja nätets falska påståenden – praktiska verktyg och inspirerande metoder.
  • Källkritik är viktigt, men hur är det med källtillit?
  • Är det sant eller inte? Vilka psykologiska faktorer påverkar hur vi människor ser på given information?
  • Grooming och falska avsändare - hur kan sexuella övergrepp förebyggas genom källkritiskt förhållningssätt?
Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: