onsdag 4 december 2013

En dator per elev - ny avhandling

Bild: Håkan Fleischer
Över 200 kommuner i Sverige satsar på en dator per elev med blandade erfarenheter. Hur påverkas elevernas lärande när de får tillgång till de obegränsade möjligheterna som finns på nätet? En ny avhandling av Håkan Fleischer (Högskolan i Jönköping), En elev - en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan, gör en kritisk granskning av de senaste årens en-till-en satsningar (se även pressmeddelandet Hur påverkas lärandet när eleverna får var sin dator?).

Det finns förstås många fördelar med en dator per elev, bland annat för att skapa engagemang och större intresse för skolarbetet, men studien tar upp flera problem. Till exempel finns det en fara att en ogenomtänkt strategi kring elevernas användning av datorer kan leda till ytligt lärande:

- Eleverna slänger sig ut och arbetar med sina kunskapsuppgifter utan ordentliga utgångspunkter. De blir vilsna i mångfalden av information som de förväntas automatiskt kunna navigera inom. De blir famlande, och redovisningen handlar väldigt lätt om att bara svara på frågor, istället för att reflektera och sätta kunskapen i nya sammanhang.

Fri tillgång till nätet kan både förvirra och skapa stress, i synnerhet när det gäller kommunikation via sociala medier och många elever behöver redskap och hjälp för att kunna fokusera på sina skoluppgifter. Enligt pressmeddelandet:

Hur skall då skolan möta situationen när alla elever har var sin dator, för att inte effekterna i värsta fall skall bli negativa? Ett sätt är att utveckla ett nytt sätt att betrakta kunskap, som Håkan Fleischer kallar stretchad kunskap. Den stretchade kunskapen kännetecknas av ett hänsynstagande till att datorn och internet både är ett verktyg att använda för kunskapsbildning, men också en värld att leva i, varför skolan måste förstå och acceptera de förändrade spelregler som blir den naturliga följden. Förutsättningarna för vad som kan upptäckas och läras förändras helt enkelt, och skolan måste ta hänsyn till det.

- Frågan om en-till-en är komplicerad, men min forskning visar att om alla får var sin dator, och man förlitar sig på elevernas förmåga att hantera den för att man tror att det finns en digital generation som klarar av det per automatik, då är man farligt ute. Oavsett vilken strategi man väljer i skolan, är det viktigt att aktivt välja en och inte enbart investera i datorerna och lämna resten åt slumpen. En ”business-as-usual pedagogik” kan alltså i värsta fall göra kvaliteten på kunskaperna sämre, inte bättre, menar Håkan Fleischer.

Inga kommentarer: