fredag 25 maj 2018

Nästa generationens lämiljöer - ny rapport

CC BY Some rights reserved by JISC
En ny rapport från den brittiska samverkansorganisationen JISC, Next generation (digital) learning environments present and future, kartlägger utvecklingen av digitala lärmiljöer och blickar framåt. Under de senaste 2 åren har många lärare och studenter fått bidra till rapporten genom att diskutera och svara på följande frågor:
  • Hur kan lärmiljön hjälpa studenter och lärare?
  • Vilka lärprocesser kan lärmiljön stödja?
  • Vilka metoder och processer saknas i dagens miljöer?
Diskussionerna kring dessa frågor sammanfattas i rapporten under 7 rubriker:
  • Current good practice
  • Large enterprise approaches
  • From institution to individual 
  • Self-starter and individual approaches
  • Analytics and learning environments
  • Emergent models 
  • Disruptive approaches in online UX futures
Senare i rapporten kommer flera goda exempel från brittiska universitet om hur de arbetar med de ovanstående teman samt rekommendationer om vägen framåt.


Inga kommentarer: