torsdag 10 september 2020

Administratörer nöjda med den digitala omställningen - debattartikel

Photo by Marcus Aurelius from Pexels
Även under hösten kommer många inom utbildningssektorn att arbeta hemifrån till viss del och flera studier visar att de flesta är nöjda med en ökad flexibilitet. Ytterligare ett bidrag till diskussionen kommer i en ny debattartikel av 7 akademiker från Norges Handelshøyskole (NHH) i norska Khrono, Kan UH-sektoren lære noe av perioden med hjemmekontor? En undersökning bland administratörer inom högre utbildning visar att majoriteten anpassade sig till distansarbete väldigt fort trots att 70% aldrig tidigare hade arbetat på distans. De flesta tyckte att deras digitala plattformar och verktyg fungerade bra och att de arbetade mer effektivt utan störningsmoment. Videomöten blev lyckade även om en del tog tid att vänja sig och många menade att digitala möten blev mycket effektivare. 

Til tross for at opplæringen tilknyttet ulike digitale verktøy hadde vært begrenset, hadde de fleste få tekniske problemer. Over 90 prosent av deltakerne i undersøkelsen sa seg enige i at de hadde tilgang til nødvendig informasjon og IT-systemene de trengte for å gjøre jobben. Like mange uttrykte at digital teknologi hadde bidratt til effektivt samarbeid, og at det var enkelt å ta kontakt med leder og kollegaer ved hjelp av videomøter og samarbeidsplattformer som Microsoft Teams.

Även om många saknade fysiska kontakter och sociala möten på kontoret har många insett att en stor del av arbetet kan göras lika bra eller bättre hemma och detta bör leda till mer flexibla arbetsrutiner framöver. Artikeln upmanar ledningar att redan nu satsa på mer kompetensutveckling inom digitala plattformar och verktyg samt nya rutiner för möten och samarbete. Kontorsarbete kommer inte att gå tillbaka till "det normala" igen och vi måste planera nu för framtidens arbetsplatser.

Gode hjemmekontorordninger krever at ledelsen har tilstrekkelig forståelse for potensielle utfordringer og hvordan disse kan møtes. Ledere bør utvikle retningslinjer som er fleksible og som tar høyde for både individuelle ønsker, ansattes rolle og oppgaver, institusjonens behov, og hvordan man kan tilrettelegge for arbeid og samarbeid gjennom digitale verktøy.

Inga kommentarer: