torsdag 17 september 2020

Sunetdagarna hösten 2020


SUNETs
höstkonferens, Sunetdagarna Hösten 2020,  blir så klart digital men även utspridd över nästan hela oktober (6-27 oktober). När man arrangerar en digital konferens finns det ju ingen anledning att klämma in allt på ett par tre dagar. I stället finns det både synkrona och asynkrona aktiviteter inom flera arbetsgrupper.

Vi inleder med att första gemensamt pass, 6e oktober, därefter har nästan alla tjänster ett antal olika tillfällen där man kommer presentera och diskutera tjänsten. Vi har valt att lägga ett flertal kortare pass under tre veckor i syfte att underlätta att medverka på de pass som är intressant för dig och din organisation, utan Zoom-trötthet!
Vi avslutar med ett gemensamt pass den 27e oktober då vi tittar tillbaka lite på hur veckorna fungerat.
Konferensen är kostnadsfri.och ingen anmälan krävs.

Inga kommentarer: