måndag 10 maj 2021

Distansundervisning inom KomVux under pandemin - ny rapport

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Nu kommer Skolinspektionen med en rapport om hur den digitala omställningen har gått inom den kommunala vuxenutbildningen, Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning. Precis som har rapporterats inom andra utbildningssektorer har skolorna lyckats bra överlag att ställa om till distansundervisning men samtidigt finns det brister och det är oftast de svagaste eleverna som drabbas mest. Många känner sig isolerade och saknar sociala kontakter och möjligheter att diskutera fritt med kollegor och lärarna.

En sammanfattning av resultaten:

  • Mindre möjlighet till närundervisning innebär ett stort avbräck för flexibiliteten i utbildningen.
  • Möjlighet till lärarstöd finns men eleverna upplever att de lär sig mer vid närundervisning.
  • Moment genomförs men eleverna får för lite/önskar mer mängdträning och övar hellre i autentiska situationer.
  • Många elever upplever att det är svårare att visa sina kunskaper på distans.
  • Elevernas mående har påverkats av situationen, i vissa fall mycket negativt.
Rapporten avslutas med rekommendationer för bland annat flera möjligheter för praktiska moment, mer språktråning i SFI, bättre tillgång till yrkes- och studiehandledning och bättre möjligheter för social interaktion.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: