onsdag 29 september 2021

Högre utbildningens utmaningar - ny rapport

Bild: EUA
Tidigare i år publicerades EUAs (European Universities Association) en rapport om framtidsscenarier inom europeisk högre utbildning, Universities without walls – A vision for 2030 (se även Flexspan 12 feb 2021). Nu kommer en uppföljningsrapport från EUAPathways to the future.

Pathways to the future fokuserar på tre utmaningar som högre utbildning står framför och beskriver olika scenarier och tänkbara utvecklingar.

  • Geopolitiska förändringar i världen. En ny global maktstruktur tar form med konkurerande intressen (Kina, USA, EU, Ryssland osv). Hur kommer högre utbildning att påverkas av dessa förändringar och hur möter vi en osäker framtid?
  • Artificiell intelligens och digitalisering. Hur påverkas högre utbildning av global digitalisering och vilka relationer ska lärosäten ha med de stora IT-företagen?
  • Demokratins utmaningar. Lärosätens frihet och autonomi vilar på en stark demokratisk kultur i landet. I flera länder är demokratin i fara och hur påverkas högre utbildning av politisk instabilitet?

Priorities for action need to be defined by each university, depending on their specific national and local circumstances. The vision sets out three things of importance across Europe: firstly, a reform of academic careers and assessment to make them less precarious, more flexible and more attractive, and achieve parity of esteem of the contributions of academics to the different university missions; secondly, the promotion of interdisciplinarity, particularly for meeting the sustainability challenge, through easing the accreditation of interdisciplinary programmes, opening up rigid discipline-based research assessment and rewarding interdisciplinarity in staff development; and thirdly, strengthening universities’ civic engagement.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Inga kommentarer: