tisdag 28 september 2021

Verktyg för att räkna fram kurstimmar

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Hur mycket tid kommer dina studenter att behöva ägna åt din kurs? Det finns säkert många verktyg som kan hjälpa dig ta fram en pålitlig siffra på antalet timmar men ett bra exempel har tagits fram av amerikanska Wake Forest University, Enhanced Course Workload Estimator

Här kan du lägga in information om inlämningsuppgifter, litteraturläsning, synkrona möten, forumdiskussioner osv och verktyget tar fram antalet timmar för att klara kursen. Genom att testa olika modeller kan du komma fram till den optimala nivån. Det finns en detaljerad beskrivning av hur verktyget räknar fram siffrorna och vilka antaganden det utgår ifrån.

Inga kommentarer: