onsdag 9 februari 2011

Läraren och sociala medier

E-delegationen presenterade nyligen sina Riktlinjer för myndighetens användning av sociala medier. Hur påverkas läraren av dessa riktlinjer? Var går gränsen mellan arbetet och privatliv? Vem är ansvarig för det som skrivs i diskussioner i sociala medier, är sådana inlägg allmänna handlingar och vad gäller när det gäller arkivering?

Dessa frågor och många flera togs upp i en presentation av Per Axbom vid ITHUs (Nätverk för IT inom Högre Utbildning) vårmöte i Karlstad 9 februari. Hans bildspel syns nedan. Mycket kretsar kring tydlighet; det måste vara tydligt vem avsändaren är och vem som är ansvarig. Om man kommunicerar som myndighetsperson får man inte blanda in personliga åsikter; så är det i telefon och e-post också. Man måste avsätta resurser för att någon har uppsikt över helheten och kan upptäcka eventuella problem. Rutiner för gallring av olämpliga kommentarer osv behövs också.

Var med och följ debatten kring riktlinjerna genom att delta i E-delegationens diskussionsforum.

Inga kommentarer: