måndag 5 juli 2021

Bättre hybridmöten

Hybridmöten, med deltagare både på plats och på distans, är svåra att genomföra på ett sätt som gynar alla deltagare. Oftast gynnas deltagarna i salen och distansdeltagarna känner sig utanför diskussionen. En artikel av Judy ReesTips for improving your hybrid meetings, ger tips om hur du kan skapa effektivare möten. Hennes första råd är att undvika hybridmöten - helst heldistans eller alla i rummet.  Men om du måste ordna ett hybridmöte måste du se till att alla deltagare syns och hörs och att du lägger ner tid på lite socialisering i början av mötet. Rummet ska vara utrustat med flera kameror, mikrofoner och skärmar och ibland kan detta kräver en kollega som tar hand om det tekniska.

  • Låt deltagarna presentera sig före mötet via ett forum eller ett kollaborativt dokument.
  • Skicka information om mötet i god tid med syftet, förhandsinformation och vad du förväntar dig av varje deltagare.
  • Inled diskussionen redan före mötet, t ex i ett forum.
  • Skapa breakoutgrupper före mötet och låt deltagare småprata med varandra (deltagarna i salen får logga in via sina datorer).
  • Se till att låta distansdeltagarna komma till tals. Fråga dem först.
  • Undvik stora hybridmöten. Så få deltagare som möjligt.

Inga kommentarer: