onsdag 7 juli 2021

Skapa en engagerande distanskurs - ny öppen kurs

Om du vill lära dig mer om hur man skapar bra distanskurser kan du under sommaren (eller senare) gå en ny öppen kurs, How to Create an Online Course, som arrangeras av Edinburgh University via MOOC-plattformen FutureLearn. Kursen tar 3 veckor och du kan börja när du vill. Du kommer att lära dig om kursdesign, nätbaserade lärresurser och hur man skapar engagemang på distans.

On this two-week course, you’ll learn how to create online learning materials that are open, accessible, and engaging.
You will complete practical activities to explore key topics such as target audience, writing style and narrative, active learning, and digital tools.
You’ll be equipped to create targeted, interactive, and inclusive content to thrive in the eLearning sector. The knowledge and skills you develop will enable you to confidently begin your own course design process.

Kursen är gratis men om du vill ha ett intyg fär du betala cirka 500 kr.

Inga kommentarer: