torsdag 11 november 2021

Den klassiska debattens återkomst

Photo by freestocks.org from Pexels

En artikel i tidskriften Curie”Vi vill utveckla en klassisk akademisk debatt”, beskriver ett ökande intresse för debattformen inom högre utbildning. Två debattforum lyfts fram, Debatt i Lund och den nystartade KTH Debatt. Aktuella frågor diskuteras av en panel av ledande akademiker och representanter från till exempel näringslivet med publik både på plats (utom under pandemin) och digitalt via livesändning sa mtinspelningar från tidigare debatter kan ses via kanaler som YouTube eller UR Samtiden.

Debatt har varit en konstform sedan antiken och i många andra länder tränas studenter i hurman för en saklig debatt, med bland annat prestigefulla tävlingar. Men i Sverige används begreppet ofta på fel sätt menar Ann-Katrin Bäcklund, Lunds universitet, initiativtagaren till Debatt i Lund:
Debatter har tyvärr kommit i vanrykte, att det handlar om pajkastning. Trots att det är akademins kärna att försvara teser och argument. Det vi vill utveckla är en klassisk akademisk debatt med goda argument som möts av andra argument och synvinklar.
Debatterna väcker stort intrese, inte minst på nätet där inspelningarna ses av tusentals, och är ett sätt för lärosätet att profilera sig och bidra till den offentliga diskussionen.
Syftet är både att öka universitetets synlighet och att skapa en mötesplats där människor från olika områden kan bryta idéer mot varandra. Förhoppningen är att ny kunskap ska växa fram i skärningspunkten mellan olika aktörer. Debatterna kommer kretsa kring frågor som rör forskning och utbildning.

Inga kommentarer: