fredag 5 november 2021

Problembaserat lärande kräver modeller och instruktion

Många lärare tillämpar problembaserat lärande (PBL) i sina kurser men det finns en tendens att man låter studenterna lösa problemen på egna hand redan från början med läraren som facilitator. En artikel av Zach Groshell, A Weird but Popular Way to Teach Problem Solving, menar att studenter behöver först tydliga modeller och metoder som läraren måste lära ut via en mer klassisk genomgång med hela klassen. Han ser att många kollegor låter studenter lära sig problemlösning genom trial and error i tron att man lär sig bäst genom att hitta egna svar. Men det finns faror att studenter inte hittar de effektivaste metoderna eller tar onödigt lång tid att hitta rätt. Om läraren visar först en bra metod och tillämpar den i flera exempel så får studenterna en bättre grund och kan sedan arbeta effektivare i sina grupper senare.

While it may be unfairly maligned in education, initial whole class teaching prior to independent problem solving (i.e., I do, We do, You do) should be the default sequence that teachers use to develop their students into expert problem solvers. My regret is that I didn’t realize this sooner.

Inga kommentarer: