måndag 8 november 2021

Högskolan och pandemin - webbinarium

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) arrangerar ett webbinarium, onsdag 8 december 09:00-11:00, som redovisar pandemins konsekvenser för högre utbildning i Sverige, Högskolan och pandemin. Programmet är inte fastställt än men kommer snart.

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. UKÄ följer pandemins konsekvenser och vi presenterar nu resultaten från vår andra delrapport till regeringen. I den ingår undersökningar bland annat av hur pandemin har påverkat situationen för studenter och doktorander, den internationella studentmobiliteten och effekterna av övergången till undervisning på distans. Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes under pandemins första fas. Även forskningen har påverkats på olika sätt.
Läs mer om UKÄs regeringsuppdrag om att studera hur svensk högre utbildning har hanterat pandemin.

Inga kommentarer: