tisdag 7 december 2021

En tredjedel av världens befolkning har aldrig använt internet

FN-organen International Telecommunication Union (ITU) räknar att cirka 3 miljarder människor i världen, mest i utvecklingsländer, aldrig har använt internet, enligt en artikel i den brittiska dagstidningen The GuardianMore than a third of world’s population have never used internet, says UN

Under pandemin har allt fler kopplat upp sig för första gången, från 4,1 miljarder 2019 till 4,9 miljarder 2021, mest för att komma åt viktiga tjäsnter eller kommunicera med andra under perioder med hårda restriktioner. Men för många kostar internetaccess och framför allt mobiler eler datorer alldeles för mycket pengar och de tvingas stå utanför den digitala utvecklingen. Fattigdom, brist på utbildning och tillgång till elektricitet är andra bidragande faktorer bakom den digitala klyftan menar ITU.

1 kommentar:

anna sa...

Det förklarar väldigt mycket av de svarta hål som finns i studierna kring undervisning i distansläge, väldigt få studier från Globala Syd och Oceanien - och det en artikel lite hoppfullt skrev var att det kanske betydde att de kört på med distansutbildning as usual, men tyvärr var det nog mer sannolikt att obefintligt internet och därmed ingen infrastruktur för det var den vanligaste anledningen...