måndag 6 december 2021

8 lärosäten delar på 13,5 miljoner kronor för kvalitetshöjning i distansutbildning

UHR, Universitets- och högskolerådet, har beviljat medel till 8 lärosäten för att finansiera projekt som ska vidareutveckla distansutbildning, 13,5 miljoner till kvalitetshöjning i distansutbildning. Detta ingår i ett regeringsuppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor 2021-2022.

Lärosäten som nu får projektmedel är:
  • Sophiahemmet Högskola
  • Malmö universitet
  • Stockholms universitet
  • Högskolan i Skövde
  • Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Blekinge Tekniska Högskola
  • Jönköping University
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, säger om satsningen:
Det är glädjande att utlysningen lockat lärosäten med olika storlek och erfarenhet av distansutbildning. Det är också positivt att även mer traditionella campusorienterade lärosäten visat intresse. Distansutbildningen är viktig för att fler ska välja att studera vidare och en kvalitetssatsning är angelägen för att både öka genomströmningen och stärka kompetensförsörjningen i hela landet.
 

Inga kommentarer: