torsdag 2 december 2021

Coronaviruset och högskolan - del 2 av UKÄs rapport

Bild: UKÄ

UKÄ
(Universitetskanslersämbetet) har ett regeringsuppdrag att granska och rapportera om hur Sveriges universitet och högskolor har hanterat pandemitiden och den stora digitala omställningen. Nu publiceras del två av UKÄs rapport som består av en övergripande del, sedan en sammanfattning av publikationer som tagits fram inom ramen för uppdraget samt relevanta analyser och statistik ur UKÄ:s reguljära verksamhet.

Några viktiga punkter som tas upp i rapporten:

  • Aktiviteten på campus på väg tillbaka – men långt tillbaka till nivån innan pandemin. Under hösten har flera lärosäten återgått till campusundervisning men många har fortsatt mest på distans.
  • Fortsatt rekordmånga studenter i högskolan. På grund av krisen valde många att utbilda sig men den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes. De som sökte till högskolan var mest från familjer med akademisk bakgrund.
  • Samma mängd lärarledd tid – men undervisning i andra former. Digitala plattformar och verktyg ger flera möjligheter till asynkron interaktion mellan lärare och studenter och undervisning är inte längre begränsad till klassrummet. Nya examinationsformer och lösningar på verksamhetsförlagd utbildning har testats.
  • Studenterna nöjda med undervisningen under pandemin. Majoriteten tycker att de har fått bra stöd och många har blivit mer positiva till distansundervisning. 
  • Långsammare avhandlingsarbete för många doktorander. Även de flesta doktorander har varit nöjda med hur lärosäten klarade den digitala omvandlingen men samtidigt har många upplevt problem med inhämtning av data och flera har fått senarelägga viktiga moment i sin forskning.

Inga kommentarer: