fredag 13 maj 2022

Umeå universitet skannar in sitt campus i 3D

Pressbild, Umeå universitet, Elin Berge

Alla lärmiljöer på Umeå universitetets campus skannas nu in i 3D för att skapa en digital kopia av campuset, enligt en artikel i tidskriften UniversitetslärarenHär skapas en digital tvilling av universitetet. Initiativet sker i samarbete med Akademiska Hus. Syftet är att bättre få översikt på hur lokalerna används och därmed upptäcka vilka lokaler som behöver byggas om. Studenter kommer att få ta en virtuell vandring runt campuset och se hur olika salar ser ut. Lärare kommer att kunna kontrollera att salen som de tänker boka har rätt möblering och utrustning för undervisningstillfället. Förutom 3D-skanning sätter de upp hundratals sensorer som kommer att upptäcka hur många personer det finns i varje lokal. Med bättre information om vilka lokaler som används mest och mist kan man planera framtida satsningar.

Men det handlar inte om att bara få in mer folk i lokalerna menar Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus:

Det handlar inte om att vi vill trycka in mer folk, men om ett rum är bokat vill vi att det ska användas. Det händer ganska ofta att man bokar rum och inte dyker upp och det är synd tycker vi. Om det finns lokaler som man inte använder ska vi göra något bättre av dem. Det kanske är så enkelt som att det bara finns en enda whiteboard, och då är det lätt gjort att sätta upp en till.

En del anställda har varit oroliga att sensorerna kommer att registrera vilka personer som finns i varje lokal men Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet, betonar att det inte handlar om övervakning:

Vi möter oro för att man som person ska synas på bild, att forskningslabb ska komma till allmänt beskådande och att insamlad data ska bli tillgänglig för alla, men så kommer det inte att vara. Det är bara data för allmänna lokaler som görs tillgängliga för lärare och studenter. Allt annat är bakom lås och bom, ingen kommer åt det utan tillåtelse.

Inga kommentarer: