onsdag 11 maj 2022

Kvalitetsnormer och begrepp inom flexibel utbildning

Norska FUN (Fleksibel utdanning Norge) har publicerat en guide till kvalitetsnormer och begrepp inom flexibel utbildning, Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring. Den definierar vanliga begrepp inom distansutbildning/e-lärande/flexibel utbildning och ger en kvalitetsramverk som kan anpassas till de flesta utbildningsorganisationer. Guiden har tagits fram av FUN i samarbete med flera norska lärosäten och myndigheter.

Kvalitetsnormenes formål er å være veiledende og gi en beskrivelse av kravene og forventningene til kvalitet som det er rimelig å stille til alle tilbydere av fleksibel utdanning og opplæring. Normene kan utgjøre et viktig supplement til kvalitetssystemene i utdanningsinstitusjonene. Målet er at de skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen og opplæringen, i samsvar med gjeldende lover og regler.
Ladda ner guiden som pdf-fil.

Inga kommentarer: