torsdag 12 maj 2022

Hybridundervisning i praktik - en lärare berättar

"College WisCEL: active learning lab" by college.library is marked with CC BY 2.0.

Det är roligt att se hur många lärare delar med sig av tips om hybridundervisning. Ett bra exempel finns i en bloggpost av Peter Törlind, Luleå tekniska universitetHybrid teaching - an example how to enhance the experience for remote students. Här skriver han om hur han får både campus- och distansstudenter att skissa idéer tillsammans med en blandning av fysiska och digitala verktyg. Han beskriver uppvärmningsövningar där grupper ritar bilder för varandra med lösningar på enkla problem samt brainstormingövningar både med postit-lappar och en digital storyboard. Han bifogar även en hel lektionsplan med alla moment både i klassrummet och i Zoom.

Avslutningsvis erkänner han att hybridundervisning är en utmaning men han visar också att det går att skapa kreativa och aktiva sessioner.

It is quite challenging for the teacher to run a course in hybrid mode. It is also quite demanding from a technical point of view. How to create an including experience for the remote team, good video and audio is a very important part, but it's tricky to both collect audio from local students as well as send the audio out from the remote students to the local students. This time I used a Logitech conference camera with PTZ and a speaker/microphone box that worked fairly well, but the audio level was a bit too low to be heard clearly by the local students in the back of the classroom.

Also, it's quite stressful to keep up with both the local and remote team, it would be nice to have a producer that can focus on controlling cameras, muting, adjusting audio, sharing the right things, and keeping an eye open in the chat window if something happens.

Inga kommentarer: