torsdag 3 mars 2022

Lektioner som gick snett - lärarnas erfarenheter

Photo by krakenimages on Unsplash

Alla lärare har undervisningserfarenheter som de skulle helst kunna glömma, då allt gick snett. Men ibland kan vi lära oss något från sådana hemska upplevelser och bli en bättre lärare. I en artikel i Times Higher EducationMy worst teaching moment – and what it taught me, berättar sju universitetslärare om sina mest pinsamma undervisningsmisstag och vad de lärde sig. I många fall handlar det om svårigheten att få igång en diskussion bland studenterna eller bristande förberedelser inför en lektion. 

It is late in the semester of my undergraduate seminar on medieval English literature, and no one will speak. I have done my usual warm-up, lecturing casually for 10 to 15 minutes on the sources and historical context for the day’s reading, pulling out a few key points, then throwing out a question to stimulate discussion. The question stimulates nothing. I rephrase it. Silence. I try a few other prompts on my list, some wide open, some more specific, hoping one of them will be the hook that grabs a student’s interest. Zip.
Andra lärare berättar om kaotiska lektioner då man skapade en alltför het diskussion i klassen genom att ställa en ogenomtänkt fråga. Eller förvirringen som uppstår när du glömmer att tala om för studenterna vad du har för förväntningar och krav inför en lektion eller labbsession.

På konferenser hör vi oftast presentationer om goda exempel och lyckade projekt men ibland kan vi lära oss mer genom att diskutera våra misstag och tillkortakommanden.

Inga kommentarer: