måndag 25 april 2022

Nederländerna satsar stort på pedagogisk utveckling och digitalisering

Högre utbildning och yrkesutbildning i Nederländerna får nu totalt €560 miljoner (cirka 5,7 miljarder) för att stärka digitaliseringsprocessen enligt en nyhet från det nationella konsortiet SURFNational Growth Fund awards MBO, HBO and universities EUR 560 million. Alla lärosäten och yrkeshögskolor ska samarbeta för att bygga en samordnad nationell strategi för att stödja digitala lärprocesser, ge tillgång till digital kurslitteratur och utveckla digitala kompetenser hos såväl lärare som studenter. 

Bland annat ska alla 113 lärosäten bygga upp centra för pedagogisk utveckling, Center for Teaching & Learning. Dessutom etableras två nationella resurscentra som ger övergripande stöd inom pedagogisk utveckling och samlar forskning och utveckling inom området. Avtal ska tecknas med förlagen för att se till att allt studiematerial är tillgängligt för alla.

Pieter Duisenberg, President of the Universities of the Netherlands, menar: 
Digitization offers wonderful new opportunities for learning, education and research. Both on campus and remotely: audiovisual content, mixed reality, time and place independent learning and digital practicals, enabling students to prepare for laboratory tests. We can only use these possibilities by sharing knowledge and joint investments.

Inga kommentarer: