torsdag 26 februari 2009

Handbok om digital kompetens

EU satsar mycket på att utveckla den digitala kompetensen (digital literacy) och det finns nu en uppdaterad handbok om hur nätet fungerar och vilka möjligheter som finns inom utbildning, informationssökning, samhällsutveckling mm. Handboken heter Internet Literacy Handbook och finns på engelska och franska. Man kan läsa den i olika format beroende på din dators kapacitet; en animerad Flash-version eller en mer statisk html-version.
Den innehåller faktablad om olika aspekter av det digitala samhället (säkerhet, e-lärande, informationssökning, e-government) och ger många goda exempel på tjänster i bruk.

Inga kommentarer: