torsdag 19 februari 2009

TeacherTube - YouTube för lärare

YouTube innehåller ju många bra filmer som kan användas inom utbildning men det finns även en särskild variant riktad mot lärare, TeacherTube. Man kan lägga in filmer, bifoga lektionsplaner och tips, skapa egna bibliotek, skapa nätverk och kommentera. En omfattande samling inom de flesta ämnesområdena men den största delen är riktad mot skolor mer än högre utbildning.

Inga kommentarer: