söndag 1 februari 2009

Ny avhandling - Flexibel utbildning i praktiken

Anita Mattssons avhandling undersöker hur man skapar flexibla utbildningar; vilka krav sätts på både lärarna och studenterna och hur flexibla kan vi vara?

Flexibel utbildning i praktiken : en fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande av Anita Mattsson (Högskolan i Skövde)
ISBN 978-91-7346-627-1

En bra recension av boken finns hos KK-Stiftelsen.

Inga kommentarer: