onsdag 11 februari 2009

Wiki inom utbildning

Det finns två nya artiklar av Ruth Reynard i webbtidningen Campus Technology om hur man bäst använder wikis inom utbildning. En wiki passar utmärkt för kollaborativt grupparbete där flera ska kunna skriva och redigera en rapport eller uppsats. Innan man börjar använda verktyget med studenter bör man förstås prova på att använda det själv, gärna tillsammans med några kollegor. Läraren ska känna sig bekväm med verktyget och har en klar idé om varför man använder just en wiki för uppgiften.

Inga kommentarer: