fredag 6 februari 2009

Uppsving för videomöten

Dagens Nyheter rapporterar en markant ökning av videomöten i finanskrisens spår. Flera företag har infört hårda restriktioner på tjänsteresor och då ökar efterfrågan för videomöten. Konferensrummen utrustas för att underlätta kommunikationen, framför allt inom internationella storföretag som Electrolux, H & M och Ericsson.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag kan bekräfta trenden också från den minsta av högskolor. För inte så länge sedan höll Flexibelt lärande på Högskolan på Gotland kurs för ledningen i hur att hålla e-möten. Allt för miljöns och budgetens bästa.