måndag 1 februari 2021

Guide till bra kursdesign

 

Photo by You X Ventures on Unsplash

Bra kursdesign har hamnat i fokus nu när all verksamhet måste anpassas till distansutbildning och även framöver kommer vi att behöva bättre digital beredskap för snabba omställningar. Amerikanska Duke University har publicerat en bra guide till kursdesign, A guide to course design, som får kopieras eller översättas under en Creative Commons licens (erkännande-icke-kommersiell). Guiden utgår ifrån att alla kurser måste designas för att kunna levereras helt på distans om nödvändigt. Guiden tar dig genom alla delar av en planeringsformulär, Course planning worksheet.

Guiden är uppdelad i 6 moduler:

Topic 1: What will my students learn?
Topic 2: How will I know what my students have learned?
Topic 3: What will we do in my course?
Topic 4: How will we communicate?
Topic 5: What will my syllabus look like?
Topic 6: How can I support student well-being?

Inga kommentarer: