måndag 18 oktober 2021

Vad tar lärarna med sig från den digitala omställningen?

Kalmarsunds gymnasieförbund har gjort en undersökning bland både lärare och studenter om vad de har lärt sig under pandemitiden kring undervisning och lärande. Studien redovisas både i text och video via bloggen IKT-pedagogernaLärdomar fjärr- och distansundervisning. Det fanns två huvudsakliga frågor i undersökningen:

  • Vad finns det som lärarna tänker annorlunda kring inom sin undervisning när de har erfarenheter av fjärr- och distansundervisning?
  • Vilka konkreta metoder har lärarna tagit med sig eller planerar att använda från tiden med  fjärr- och distansundervisning?

Svaren visar tre viktiga områden där utveckling har skett: 

  • Lärarnas digitala kompetens har höjts och många har tagit chansen att prova nya undervisningsmetoder och verktyg.
  • Lärarna har fokuserat mer på struktur och tydlighet i kursdesign.
  • Nya examinationsformer har utvecklats som alternativ till traditionella skrivningar.
Ladda ner studien som pdf-dokument.

Titta på en kort film som summerar studiens resultat. 

Inga kommentarer: