onsdag 6 oktober 2021

Har kroppsspråkets betydelse överdrivits?

Photo by Usman Yousaf on Unsplash

Vikten av kroppsspråk överdrivs ofta, bland annat genom påståendet att bara sju procent av all kommunikation är språket, resten är kroppsspråk. Detta är en myt som bygger på missförstånd menar några forskare i en artikel i tidskriften LärarenKroppsspråket inte så viktigt som vi trott. Missförståndet kommer från en studie av Albert Mehrabian för 50 år sedan som har tolkats på fel sätt under åren. Han studerade bara kopplingen mellan ansiktsuttryck och kropspråk när vi säger en sak och menar något annat. Mehrabian har flera gånger bett folk att läsa hans studie närmare och att sluta feltolka den.

Marie Gelang, docent i retorik och universitetslektor vid Örebro universitet, menar att visst finns det ett samspel melan språk och kroppspråk, men inte som myten påstår:

Det finns inget vetenskapligt belägg för att kroppsspråket är mer effektivt än ord. Trots att det har gjorts många moderna studier i frågan. Däremot är det konstaterat att det finns ett viktigt samspel mellan ord och kroppsspråk. Vi är exempelvis väldigt duktiga på att se när det inte stämmer överens. Det vill säga om vi säger en sak men signalerar något annat med kroppen. 

Ytterligare en myt enligt artikeln är att kroppspråket avslöjer när vi ljuger.

1 kommentar:

Svante Axelsson sa...

Hej! Intressant och kanske inte så förvånande artikel. Om man utgår från siffror som 7 % talat språk och resten kroppspråk så har alla säkert exempel på att det inte stämmer. I ett föredrag kan ju en presentatör ha ett minimalistiskt kroppspråk t.ex. presentatören läser ur ett manuskript och ändå kan budskapet och innehållet vara det bästa vi hört. Kroppspråk kan uttrycka engagemang, känslor och inkludering (ögonkontakt) vilket gör det till en viktig del av muntlig kommunikation och som artikelförfattaren är inne på påverkar det trovärdigheten för det som säjs och avhandlas.