tisdag 5 oktober 2021

Kommande webbinarier

Photo by Maxime on Unsplash
Några intressanta webbinarier under oktober.

Vuxenutbildningen får en alltmer central plats för kompetensförsörjningen och för livslångt lärande. Forskning om vuxnas lärande är begränsad. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter med också utmaningar såväl för lärares undervisning som deltagarnas lärande. Hur skapar och upprätthåller man sociala relationer i distansundervisning för vuxna? Hur bedömer man bäst kunskapsutveckling i den digitala miljön?

11 oktober, 17:00-18:00. How to examine or how not to examine; that is the question in the post-pandemic era. Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network).
This webinar will examine some of the approaches to summative assessment which include how to substitute physical assessment with remote technology enhanced assessment. However, with every challenge comes an opportunity which in this case is to rethink changes to assessment processes, working towards a new research agenda.
During the session, we will also discuss: What is the future of the exam? What have we learnt about online proctoring? Is Contract Cheating the Next Normal?

13 oktober, 17:00-18:00Asynchronous approaches to teaching and learning. Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network).
The session will begin with Dr. Sarah Lohnes Watulak and Dr. Jeni Henrickson sharing their experiences of creating The Asynchronous Cookbook, a collaborative and open textbook. Then, Rima Al Tawil will present her research on non-verbal communication in asynchronous discussion forums. Finally, Dr Caitriona Ni She, will share research and practice on asynchronous engagement drawn from the #Openteach project.

14 oktober, 09:00-10:00. Så uppnår vi tech-jämställdhet. Arrangeras av nätverket Digital spetskompetens.
Under en timme samtalar vi om hur IT-sektorn ska bli mer jämställd. Hur attraherar vi kvinnor till IT-utbildningar och hur ska kvinnor vilja behålla sin karriär inom IT? 
Talare: Anders Ygeman (energi- och digitaliseringsminister), Åsa Zetterström (förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen), Patrik Frisk (vd för it-tjänsteföretaget Agero), Simon Edström (fd ordförande SFS).

20 oktober, 09:00-10:00. Snedrekrytering till högre utbildning och insatser för breddad rekrytering. Arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet).
Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där Uppsalaforskarna André Bryntesson och Mikael Börjesson sammanfattar resultaten av två rapporter som författats på uppdrag av UKÄ.
Den första rapporten är en utförlig genomgång av de skandinaviska ländernas policy för breddad rekrytering på nationell nivå. Den andra rapporten är en kunskapsöversikt som går igenom nordisk forskning om snedrekrytering till den högre utbildningen.

21 oktober,11:30-15:30Læringinord – NVL/EPALE-konferansen 2021. Arrangeras av NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och EPALE (Electronic platform for adult learning in Europe). 
Hvordan kan samarbeid mellom opplæringsaktører, forvaltning og næringsliv bidra til å utvikle et bærekraftig samfunns-, arbeids- og næringsliv i nord? Med konferansen ønsker vi å sette fokus på betydningen av relevant og tilgjengelig opplæring og kompetanseutvikling for voksne i de nordiske nordområdene.

Inga kommentarer: