tisdag 26 oktober 2021

Digitala läromedel förändrar lärarens roll - ny avhandling

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Dagens digitala läromedel använder allt oftare artificiell intelligens för att anpassa materialet till varje elevs behov. Dessa läromedel samlar in data om elevens kunskaper och väljer övningar och material utifrån det, med ständiga anpassningar. Det låter ju bra men ett problem är att läraren lämnas utanför processen. Detta belyses i en avhandling av Marie Utterberg Modén vid Göteborgs universitet i en artikel på Forskning.se, Digitala läromedel stänger ut lärare. Studien har fokuserat på elever i årskurser 7-9 med hjälp av klassrumsobservationer och intervjuer med lärare.

Lärarna är ansvariga för att stödja eleverna i linje med läroplanen. Då blir det ett problem att anpassade, så kallade adaptiva, funktioner som är inbyggda i de digitala läromedlen ger didaktiska rekommendationer och vägleder eleverna utan att läraren känner sig delaktig.

Eftersom eleverna arbetar individuellt blir det svårt för läraren att samla dem till gemensamma övningar och diskussioner.  Den nya tekniken tvingar fram en förändring i lärarens roll i klassrummet  till en stödjande funktion som facilitator och mentor.

Det kan framstå som att tekniken bör designas utifrån klassrummets förutsättningar, men det går också att argumentera för att det är nödvändigt att förändra skolan generellt för att ta stöd av de digitala teknologierna.

Referens

Utterberg Modén, M. (2021). Teaching with digital mathematics textbooks – Activity theoretical studies of data-driven technology in classroom practices. Göteborgs universitet.

Inga kommentarer: