söndag 17 oktober 2021

Hybridmöten allt vanligare


Under pandemitiden har vi lärt oss genomföra effektiva digitala möten och konferenser och framtidens akademiska konferenser kommer att präglas av detta framöver. Klimatkrisen tvingar oss att begränsa våra flygresor och därför blir flera evenemang digitala eller åtminstone hybrida. Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet har tagit fram en lista på olika typer hybridmöten för framtida nationella och internationella konferenser och projektmöten, enligt en artikel i tidningen Curie, De vill inspirera andra med sin lista över hybridmötenIsak Svensson, professor vid institutionen berättar i artikeln:
Vi kom fram till att vi behöver halvera våra flygresor under en femårsperiod för att leva upp till målen i Parisavtalet. Vår institution är en av de största ”utsläpparna” vid universitetet eftersom vi har många internationella kontakter och vi vill ta vårt ansvar.
Institutionen har tagit fram ett dokument, 10 forms of hybrid academic workshops, som beskriver av olika former för konferenser och seminarier. Det handlar om att länka ihop grupper på flera ortr på ett sätt som låter alla komma till tals och med fokus på diskussion och gemenskap.

Referens
Jäckle, Sebastian. 2021. "Reducing the Carbon Footprint of Academic Conferences by Online Participation: The Case of the 2020 Virtual European Consortium for Political Research General Conference." PS: Political Science Politics 54 (3):456-461. https://doi.org/10.1017/S1049096521000020.

Inga kommentarer: