måndag 11 oktober 2021

Guide till framgångsrik kurs

Under det senaste året har många lärosäten skapat guider och information om nätbaserad undervisning och pedagogisk tillämping av digitala plattformer och verktyg. Ett bra exempel kommer från Sektion Högskolepedagogik vid Linnéuniversitetet - Guide till framgångsrik kurs. Här finns samlade erfarenheter med länkar till forskningsartiklar inom fem områden: Självständiga och motiverade studenterStudentaktiva undervisningformerVarierade arbetsformerExaminationer & bedömning
samt Handledning & återkoppling.

Här har vi identifierat fem områden som fångar in de utmaningar du behöver hantera i övergången till att undervisa och designa kurser för undervisning via Internet. Vi har också sammanfattat slutsatser inom dessa teman i designprinciper för en nätbaserad kurs som du kan behöva ta ställning till.

En pedagogisk praktik som ett undervisningstillfälle, en examination, en handledning eller en återkoppling har alla en komplexitet som involverar studentens förutsättningar, ditt kurssammanhang och dess disciplinära särart. Här presenterar vi den nätbaserade kontextens särart i form av utmaningar och erbjudanden och bjuder in alla med viktiga erfarenheter att dela sina exempel.
Här hittar du även fördjupningar inom ämnen som hybridundervisning, tillgänglighet mm. Som utgångspunkt i arbetet finns en artikel av Linda Reneland-Forsman, Designprinciper och kvalitetsindikatorer för nätbaserat lärande.

Inga kommentarer: