torsdag 26 januari 2017

Att lära sig av misstag


På konferenser får man höra om många imponerande och framgångsrika projekt men ibland lär vi oss mer av mindre lyckade satsningar, speciellt om vi får diskutera med andra. Regionbiblioteket i Örebro ordnar en annorlunda konferens, Fail Camp 2017, 23-24 februari. Konferensen riktar sig mot bibliotekarier och deltagarna uppmanas berätta om satsningar som inte riktigt lyckades och sedan skapar man workshops kring dessa exempel för att tillsammans redan ut varför det inte blev som man hade tänkt och hur man kan förbättra idén. Konferensen är en knytkonferens eller icke-konferens, utan kända gästtalare men med plats för deltagarstyrda workshops.

- Vi lever i en framgångskultur där erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt oss tystas ner och sopas under mattan. Misslyckanden ses som något skamfyllt och icke accepterat. Att våga lyfta på locket och synliggöra kan hjälpa oss att vända på perspektivet och se misslyckanden som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Hela knytkonferensen bygger på aktivt deltagande, där vi delar och lär med och av varandra!

Inbjudan och anmälan.

Inga kommentarer: