fredag 6 januari 2017

Ny rapport om lärandemiljö inom svenska högre utbildning


SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har publicerat en ny rapport, Framtidens lärandemiljöer, som ger en mycket bra analys av hur fysiska och digitala lärandemiljöer kommer att utvecklas och vilka möjligheter och utmaningar som väntar svensk högre utbildning. Överallt i världen investerar universitet och högskolor i nya innovativa campuslösningar och nya digitala plattformar och arenor för att främja kollaborativt lärande och internationella kontakter.

Rapporten har skrivits av en expertgrupp som har tittat på utvecklingen både i Sverige och internationellt under följande rubriker:

 • Högskolans lärandemiljöer i förändring
 • Fysiska lärandemiljöer
 • Lärandemiljön och högskolebiblioteket
 • Den digitala lärandemiljön
 • Samspelet mellan lärandemiljö och lärande
 • Utveckling av framtidens lärandemiljöer
Rapporten avslutas med några rekommendationer:
 • Etablera lärandemiljö som ett inkluderande begrepp i verksamheten
 • Skapa ett sammanhållet ansvar för lärandemiljöutvecklingen
 • Fortsätt inkludera många parter i utvecklingsprojekt
 • Relatera lärandemiljöarbetet till den övergripande pedagogiska utvecklingen
 • Problematisera indelning i ”undervisning” och ”självstudier”, liksom ”formella” och ”informella” miljöer
 • Stödfunktioner driver utvecklingen

Inga kommentarer: