torsdag 19 januari 2017

Ramavtal för digital examination i Norge

Norska UNINETT, som samordnar IT-infrastrukturen för alla norska lärosäten (som SUNET i Sverige), har tecknat nationella ramavtal med tre leverantörer av system för digital examination. De tre leverantörerna är UNIwise, Inspera och Enovate, och UNIwise blev vald som föredragen leverantör. UNIwise är ett danskt företag med rötter vid Universitetet i Aarhus och nu levererar sin digitala examinationslösning, WISEflow, till över 50 lärosäten i Norden och norra Europa.

Läs mer om ramavtalet hos UNINETT.
Läs mer om avtalet hos UNIwise.

Här ser du en introduktionsfilm om WISEflow.

Inga kommentarer: