tisdag 17 januari 2017

Skapa mer engagemang i nätbaserade kurser


How to Humanize Your Online Class by Michelle Pacansky-Brock and
T&L Innovations @CI is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License.
Access this Infographic online at: http://tiny.cc/humanize-infographic
Hur kan du skapa mer engagemang och gruppdynamik i en nätbaserad kurs? Det handlar om att visa intresse och empati för dina studenter enligt en artikel av Michelle Pacansky-Brock i EdSurge, How to Keep the Human Element in Online Classes. Direkt i början av kursen kan du skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö genom att välkomna studenter via korta filmer, svara på frågor och genom olika socialiseringsaktiviteter.

Några goda råd från artikeln:
  • Spela in regelbundna videomeddelanden till klassen. ett veckobrev i filmformat.
  • Ge återkoppling till studenternas uppgifter via film eller röstinspelningar. Återkopplingen blir mer personlig och skapar en närhet som inte är möjlig med endast skriftlig återkoppling.
  • Visa empati och förståelse för studenternas svårigheter. Ställ frågor om hur studenterna känner sig, speciellt i början av kursen, och kontakta dem som verkar osäkra.
  • Använd verktyg som kan förstärka gruppkänslan och engagemang som komplement till skolans lärplattform.
  • Uppmuntra studenter att experimentera och lära av varandra.
  • Ge studenterna ansvar för olika kursmoment, skapa kursmaterial osv.
Artikeln sammanfattas i grafisk form (se bilden till höger) som du kan ladda ner.

Inga kommentarer: