måndag 23 januari 2017

Ny bok om skolans digitalisering

Bild: Gleerups
Edward Jensinger har sedan länge bloggat om skolans digitalisering och sin roll som utbildningsledare i Malmö och Helsingborg. Nu har han skrivit en bok, 12 tankar om skolans digitalisering (Gleerups), som ger praktiska råd till skolledare och lärare om möjligheterna med digitalisering och en del problemområden.

- Jag vill förmedla att skolans digitalisering är viktig. Samtidigt är den en del av en helhet vilket gör att digitaliseringen i sig inte är ett självändamål utan ingår i ett sammanhang.
... Min ambition med boken har varit att skildra min egen resa gällande skolans digitalisering. Om jag kan bistå till att få andra att utveckla egna tankar kring dessa frågor vill jag gärna göra det.
... Jag hoppas att boken, helt anspråkslöst, ska kunna stödja skolledare och beslutsfattare att slippa göra samma misstag som jag själv gjort som skolledare. Dessutom hoppas jag att boken i delar kan mana till lite nya tankar hos läsaren

Boken vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer eller IKT-pedagoger med ansvaret för skolans digitalisering. Den kan dock med fördel läsas av alla som är intresserade av digitalt ledarskap.

Källa: Pressmeddelande, Gleerups.

Inga kommentarer: